img

1. Condició d' USUARI

L'accés o ús de la web www.solucionesdesoldadura.es impliquen tenir la condició d' USUARI d'aquesta i l'accepció de les condicions generals d'ús, sense perjudici d'aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2. Condició de TITULAR

En compliment del què disposa l'article 10 de la Ley 34/2002, d'11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, es posa en coneixement als USUARIS de la web www.solucionesdesoldadura.es, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:
1. Denominació social: David Arnau Font
2. Domicili: C/ Padró, 58 3r 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
3. Adreça de correu electrònic: ews_197@hotmail.com
4. Telèfon: 639 933 233
5. CIF: 40978277M

3. Objecte

A través de la web www.solucionesdesoldadura.es, David Arnau Font, en endavant el TITULAR, facilita als seus USUARIS l'accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d'ús

L'accés a la web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici de que algun dels serveis als que es pugui accedir estiguin subjectes al pagament d'un preu.
L'USUARI assumeix la responsabilitat en l'ús de la web.
Per a fer ús dels serveis, els menors d'edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, qui seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L' USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix la web www.solucionesdesoldadura.es, abstenint-se d'utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys ens els sistemes de la web o en els seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l'existència de virus informàtics, tot i que no es fa responsable dels danys potencials o errades que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic de l' USUARI quan accedeixi a les pàgines web o les utilitzi.
El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, las modificacions que consideri oportunes en la seva web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareguin a la web www.solucionesdesoldadura.es són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés a la web i/o als serveis oferits atribueixi a l' USUARI cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l' USUARI, ni que aquest pugui fer-ne ús més enllà d'allò estrictament necessari per a l'ús correcte de la web i dels seus serveis.
Aquesta clàusula inclous, a títol enunciatiu i no limitador: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.,
En virtut del què disposa el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.
L' USUARI s'haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat a www.solucionesdesoldadura.es

6. Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d'incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l' USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l'Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.).
La finalitat d'aquest fitxer serà la directament relacionada amb l'activitat empresarial.
L' USUARI podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un correu electrònic a l'adreça comercial@solucionesdesoldadura.es indicant la referència LOPD.

7. Xarxes socials

El TITULAR té presència en xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que contactin amb el TITULAR mitjançant aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d'ús, sense perjudici d'aquelles condicions específiques inherents a la xarxa socials que correspongui.
El TITULAR tractarà les dades de l' USUARI per tal d'administrar correctament la seva presència en xarxes socials, informar-lo d'activitats, productes o serveis del TITULAR, o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altre fi que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, de les dades i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin ocasionar pel mal funcionament de la web, citant, a títol només enunciatiu: errades o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços

En el cas de que a www.solucionesdesoldadura.es es facilitin enllaços a altres llocs d'Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà responsabilitats pels continguts dels enllaços pertanyents a una web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguts en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet. De la mateixa manera, l'enllaç d'aquestes connexions externes, no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d'ús.

Aquestes condicions es mantindran en vigor de manera indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà dur-se a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades a la web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.

Top
La nostra web utilitza galetes pròpies i de tercers per gestionar el portal, obtenir informació sobre la utilització d'aquest i millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi de la seva navegació. Pot acceptar totes les galetes que utilitzem o configurar-les o rebutjar-ne l'ús. Per obtenir més informació de les galetes que utilitzem pot consultar la nostra política de cookies.
Acceptar totes
Configurar